Kokoshka

Doradczyni nowoczesnej pani domu

AGD

Jakie mierniki jakości powietrza – czym są?

Czy warto zaopatrzyć się w miernik jakości powietrza?

Zdecydowanie tak. Dzięki temu, na pozór nieskomplikowanemu urządzeniu, dowiemy się bowiem  jaki jest danego dnia poziom stężenia pyłów w powietrzu, którym oddychamy, czyli czy, kolokwialnie mówiąc, smog występuje, czy też nie.

Czym jest smog?

To zjawisko występujące w atmosferze, będące wynikiem mieszania się naturalnej mgły z wytworzonym przez człowieka szkodliwym dymem i spalinami. W jego zawartości można wyodrębnić tak szkodliwe związki chemiczne jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, tak zwane pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzopiren – nagromadzony w naszych organizmach może powodować nowotwory i inne choroby przewlekłe). Smog to zjawisko nie tylko wyczuwalne przez nasz układ oddechowy, ale i dostrzegalne gołym okiem, z powodu wspomnianych pyłów zawieszonych i toksycznych gazów. Wszyscy już chyba kojarzymy oznaczenia, jakie pojawiają się w związku z komunikatami antysmogowymi – PM2,5; PM10. Określenie ”PM” oznacza pył zawieszony, natomiast cyfry służą wskazaniu wielkości drobinek unoszącego się pyłu:

  • oznaczenie PM2,5 – stosuje się dla cząsteczek o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra
  • oznaczenie PM10 – wykorzystywane jest dla cząsteczek o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów.

Pamiętać należy, że Im mniejsza jest średnica cząsteczek, tym zagrożenie dla naszego zdrowia jest większe. Warto zatem także wiedzieć jakie są normy dopuszczające stężenie pyłów zawieszonych:

  • PM10 – średnie dobowe stężenie nie powinno przekraczać 50 ug/m3
  • PM2,5 – średnie roczne stężenie nie powinno przekraczać 25 ug/m3
  • WWA – benzopiren – dopuszczalne średnie roczne stężenie to 1 ng/m3.

Powietrze jest coraz gorszej jakości, warto zatem wiedzieć, jaki jest jego skład; taka wiedza pozwoli nam zrezygnować z aktywności zewnętrznych w dni, kiedy może być ona szkodliwa dla naszego zdrowia. Warto przełożyć spacer z dzieckiem, czy jogging, jeśli powietrze, które będziemy wdychać, przyniesie nam więcej szkód niż pożytku. Jakość powietrza danego dnia możemy poznać dzięki danym publikowanym przez stacje pomiarowe, np. za pomocą aplikacji Głównego Inspektoratu Środowiska „Jakość powietrza w Polsce”. Dowiemy się wówczas jakie jest stężenie pyłów PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

Jeśli jednak chcesz poznać dokładniejsze dane, dotyczące jakości powietrza w Twoim najbliższym otoczeniu, mieszkaniu, musisz zaopatrzyć się w dobry miernik jakości powietrza. Pozwoli on ocenić wysokość stężenia pyłów zawieszonych i innych szkodliwych substancji w Twoim domu i w razie konieczności odpowiednio zareagować, poprzez nabycie urządzenia takiego jak domowy oczyszczacz powietrza, który w zautomatyzowany sposób pozbędzie się nieczystości z otoczenia.

Na co zwracać uwagę przy zakupie miernika?

Standardowo mierniki jakości powietrza monitorują przede wszystkim stężenie PM 2,5, uznawanego za najbardziej szkodliwe dla naszego organizmu zanieczyszczenie powietrza; na rynku dostępne są jednak także modele badające zawartość pyłów o innej objętości. Dodatkowo miernik może pokazywać nasycenie dwutlenku węgla, temperaturę powietrza, czy jego wilgotność. W sprzedaży są zarówno niewielkie urządzenia pomiarowe, które można zabrać ze sobą wszędzie, jak i stacje, kontrolujące jakość powietrza w mieszkaniu. Mają one często funkcję porównywania danych z pomiarami najbliższego oficjalnego punktu. Mierniki jakości powietrza w większości łączą się z uzupełniającymi je aplikacjami, tam też przechowywana jest historia dokonanych pomiarów oraz dodatkowe opcje urządzenia.