Kokoshka

Doradczyni nowoczesnej pani domu

Społeczeństwo

Windykacja należności – ostatni dzwonek dla dłużnika

Długi powinniśmy spłacać terminowo. Gdy tego nie robimy, narażamy się na windykację należności. To ostatni dzwonek, aby uchronić się przed egzekucją komorniczą!

Wielu wierzycieli korzysta obecnie z usług windykacji należności, czyli odzyskiwania długów przez profesjonalne firmy windykacyjne. W ten sposób odzyskuje się pieniądze z niespłaconych faktur, abonamentów, składek ubezpieczeniowych, pożyczek czy kredytów. Z pomocą również przychodzą agencje detektywistyczne, które są w stanie skutecznie znaleźć ukryty majątek dłużnika, który może podlegać zajęciu na poczet długu.

Windykacja należności jest zespołem czynności, którego celem jest nakłonienie dłużnika do spłacenia zadłużenia, a jeśli dłużnik sam nie będzie do tego skłonny, na przekazaniu sprawy do sądu.

Windykacja polubowna – szansa na rozłożenie długu na raty

Pierwszym etapem windykacji jest windykacja polubowna, która polega przede wszystkim na poinformowaniu dłużnika o jego niespłaconym zobowiązaniu i wskazaniu, jakie są konsekwencje braku jego regulacji.

Windykator kontaktuje się wtedy z dłużnikiem telefonicznie, listownie, e-mailowo, ale również może odwiedzić go osobiście w domu lub w miejscu pracy. Warto przy tym zaznaczyć, że windykator nie ma uprawnień takich jak komornik, dlatego nie może zająć mienia dłużnika. Musi działać w ramach przepisów, dlatego nie ma również prawa zastraszać dłużnika, nachodzić go i nękać.

Dłużnik nie powinien jednak unikać kontaktów z windykatorem. To właśnie na tym etapie możliwe jest rozłożenie długu na mniejsze raty możliwe do spłaty, więc pozbycie się problemu. W przeciwnym przypadku sprawa jest kierowana do sądu.

Windykacja sądowa – ryzyko egzekucji komorniczej

Jeśli windykacja polubowna nie da oczekiwanych efektów, wówczas firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu. Celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności i przekazanie sprawy do komornika. Ten może już dokonać zajęcia mienia dłużnika, może pobrać dług z jego oszczędności lub regularnie odciągać zapłatę z pensji osoby zadłużonej.

Jeśli potrzebna jest skuteczna windykacja należności  jest jednym z miast, gdzie można z niej skorzystać. Adresy firm windykacyjnych można znaleźć już teraz on-line.